O Klubie

Klub

Młodych

Księgowych

To dobrowolne zrzeszenie młodych osób, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości.

Klub Młodych Księgowych powstał w dniu 19 listopada 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie uchwałą nr 178/u/2012 zatwierdził jego powstanie – z obszarem działania w środowisku akademickim Krakowa i województwa małopolskiego. Klub znajduje się w strukturze Oddziału Kraków SKwP.

Cel działalności

Głównym zadaniem Klubu jest integrowanie środowiska studenckiego i młodych pracowników nauki – osób zainteresowanych zawodami związanymi z rachunkowością studiujących lub pracujących w Krakowie i w województwie małopolskim. Członkostwo w KMK stwarza możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych w postaci szkoleń i kursów oraz umożliwia wymianę doświadczeń.

Członkowie KMK mogą też korzystać z bogatej oferty w ramach działalności statutowej prowadzonej przez O/Okręgowy w Krakowie, nt. której bieżąca informacja znajduje się na stronie internetowej www.krakow.skwp.pl

Aktywizacja członków

Współczesna edukacja w coraz mniejszym stopniu pełni funkcję selekcji młodych osób ze względu na ich potencjał. Posiadanie wykształcenia stało się powszechne. W rezultacie absolwenci
z samym dyplomem nie mają gwarancji na otrzymanie pracy – nawet gdy kończą renomowaną uczelnię. Świadczy o tym kurcząca się pozycja: 
wykształcenie w CV. Aby się wyróżnić konieczne jest posługiwanie się językami obcymi, posiadanie doświadczenia zawodowego lub dodatkowa aktywność, taka jak udział w konkursach, czy konferencjach naukowych. Celem KMK jest kierunkowanie rozwoju studentów.

Przewiń do góry