Kontakt

Klub Młodych Księgowych

adres e-mail: kmkskwp@gmail.com
adres facebook: https://www.facebook.com/kmk.skwp/?fref=ts

Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie:

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków

http://Maps-Generator.com/pl